VERICUT WITH MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE

ใน Shop  ของ Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team อาศัยซอฟต์แวร์การตรวจสอบ VERICUT การจำลอง และการเพิ่มประสิทธิภาพจาก CGTech เพื่อรับประกันความสำเร็จของการตัดเฉือนส่วนประกอบที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อนจำนวนมาก

admin

21/12/2022

CIMCO goes to HEL

เครื่องจักรที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากคนควบคุม และการจัดส่งสินค้าจำนวนหลายร้อยออเดอร์ต่อวัน บริษัท HEL Performance กำลังเผชิญกับปัญหาในการรักษา NC programs ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

admin

01/11/2022

Automatic Optimization Of Forging Processes

Automatic optimization ด้วย FORGE® ในกระบวนการตีขึ้นรูป มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้น

admin

27/05/2022
1 2 3 4