Article

ZWCAD Helps Green Scope Become Steel Contractor of Choice in the UAE

ZWCAD อยู่เหนือคู่แข่งและได้รับการปรับใช้โดย Green Scope ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน PEB ครบวงจรชั้นนำใน UAE ด้วยต้นทุนที่น้อยลง ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการสนับสนุนที่มากขึ้น

VERICUT WITH MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE

ใน Shop  ของ Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team อาศัยซอฟต์แวร์การตรวจสอบ VERICUT การจำลอง และการเพิ่มประสิทธิภาพจาก CGTech เพื่อรับประกันความสำเร็จของการตัดเฉือนส่วนประกอบที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อนจำนวนมาก

CIMCO goes to HEL

เครื่องจักรที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากคนควบคุม และการจัดส่งสินค้าจำนวนหลายร้อยออเดอร์ต่อวัน บริษัท HEL Performance กำลังเผชิญกับปัญหาในการรักษา NC programs ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

THERCAST® FOR SHELL MOLD GRAVITY CASTING

ซอฟต์แวร์ THERCAST® ช่วยจำลองกระบวนการหล่อด้วยแรงโน้มถ่วงของ shell mold

Automatic Optimization Of Forging Processes

Automatic optimization ด้วย FORGE® ในกระบวนการตีขึ้นรูป มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้น
1 2 3