3DViewStation: Automotive industry and Aerospace

3DViewStation สร้างมาตรฐานของ CAD viewer แบบ 3 มิติ  ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย suppliers และ OEMs ตั้งแต่ part ชิ้นเดียวจนถึง  assemblies ขนาดใหญ่

ข้อมูล CAD เป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนงานปลายน้ำที่หลากหลายในห่วงโซ่กระบวนการของทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินและอวกาศ งานเหล่านี้อาจรวมถึงการวัดผล การสร้างสิ่งพิมพ์ทางเทคนิค และคำแนะนำในการทำงาน ซึ่งโปรแกรม CAD ไม่จำเป็นสำหรับงานดังกล่าวหากคุณมีโปรแกรม 3DViewStation  โดย 3DViewStation เป็นโปรแกรม CAD Viewer ที่รองรับไฟล์ CAD ได้หลากหลาย ทั้ง 2D และ 3D ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์เหล่านี้  ซัพพลายเออร์ขนาดเล็ก ผู้ผลิตส่วนประกอบขนาดกลาง และ OEM ขนาดใหญ่ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ ใช้ 3DViewStation เพื่อรับไฟล์ CAD 3D จาก Catia , Creo / ProEngineer, NX , Solidworks, JT และ STEP ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เพื่อตรวจสอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามผล หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับ Change Requests

โดยส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการเปิดไฟล์ได้เร็ว สามารถวัดขนาด ตัด section  การคำนวณปริมาตรหรือพื้นที่ผิว ในบางครั้งก็จำเป็นต้องเช็คอย่างละเอียด เช่น การวิเคราะห์ความหนาของผิว ประเมินทิศทางในการถอดแม่พิมพ์ การเปรียบเทียบทางเรขาคณิต เป็นต้น งานทั้งหมดดังกล่าวนี้สามารถทำได้ด้วย 3DViewStation  สำหรับงาน Assemblies ขนาดใหญ่ ลูกค้าพอใจที่จะแปลงไฟล์ให้เป็นสกุล 3DVS เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ขนาดใหณ่เช่น ยานยนต์หรือเครื่องบินได้ภายในไม่กี่วินาที โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะใช้ 3DViewStation Desktop ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นยอดนิยม สำหรับผู้ใช้มือถือและผู้ที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำ3DViewStation WebViewer ก็เป็นตัวเลือกที่ดี  สำหรับ 3DViewStation VR ก็เริ่มใช้งานกันมากขึ้น ลูกค้าบางรายทั้งเล็กและใหญ่ ได้นำ 3DViewStation บูรณาการเข้ากับระบบงานหลักของบริษัท ตัวอย่างของบริษัทเหล่านี้ได้แก่

  • ผู้ผลิตรถบรรทุกที่สามารถกำหนดส่วนประกอบสินค้าได้ผ่านระบบ Cloud
  • ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ระบบ PLM ที่มีระบบ configuration management
  • Toolmaker ขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ MES
  • บริษัทฉีดพลาสติกขนาดเล็กที่ใช้ระะบบ all-in-one จัดการเรื่องการิดต่อ การเสนอราคา และการผลิต

ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าถึง 3D CAD data  โปรแกรม 3DViewStation สามารถช่วยลดหรือสร้างความผิดเพี้ยนจากไฟล์ต้นฉลับ เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้

Contact us today to learn more about 3DViewStation.