3DViewStation

3DViewStation

3DViewStation เป็น CAD Viewer ที่ใช้ รองรับการเปิดไฟล์ตรงจาก CAD เช่น Catia, NX, Creo/ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks, Inventor และไฟล์กลางเช่น STEP, IGES, JT เป็นต้น จุดเด่นก็คือการทำงานที่เร็ว ด้วย Engine ในการประมวลผลที่ทันสมัย สามารถเปิดไฟล์ขนาด 5GB ในเวลา 1 วินาที (ไฟล์นามสกุล 3dvs)

3DViewStation เป็น CAD viewer และ CAD Translator ที่เหมาะสำหรับวิศวกรและนักออกแบบ ที่ต้องการดูชิ้นงาน วิเคราะห์ชิ้นงาน CAD 3 มิติ ทำเอกสารทางเทคนิค นำเสนอแบบ 3D ตลอดจนรับและแปลงไฟล์ CAD นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานแผนกอื่นๆ ที่ต้องรับไฟล์ดูไฟล์ CAD เช่นแผนก marketing, manufacturing, documentation ก็สามารถที่จะจัดการกับไฟล์ 3D ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

3DViewStation features

3DViewStation Information

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Morphisec กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

02-398-7641
sales@ecs-thailand.com
โบรชัวร์ 3DViewStation