Excess-Hybrid II

About EXCESS-HYBRID II
EXCESS-HYBRID II เป็นระบบ CAD/CAM สำหรับการออกแบบและผลิต Die ที่ใช้ Hybrid technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาภายใต้แนวความคิด ‘More accurate in 3D design, faster in 2D design’ โดยข้อมูลแบบ 2D และ 3D สามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบเดียวกัน ทำให้ EXCESS-HYBRID II เป็นระบบ CAD/CAM ที่เหมาะสำหรับงานออกแบบและผลิต Die ที่มีการลองผิดลองถูก

Advance 3D เป็นฟังก์ชั่นสำหรับงานออกแบบ Die ระดับต้นน้ำ เช่นการออกแบบ Layout ของ Progressive press die และ การออกแบบ Core/Cavity ของ Plastic die นอกจากนั้น EXCESS-HYBRID II ยังมีข้อมูล Standard part ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจาก EXCESS-HYBRID II เป็นระบบ CAD/CAM ดังนั้นข้อมูลจากงาน Machining จะถูกใส่เข้าไปใน CAD ทำให้งาน CAM สามารถทำได้ง่าย ตลอดจน CAM ของ EXCESS-HYBRID II ยังมี Pattern ในการ Machining ที่หลากหลาย EXCESS-HYBRID II จึงเป็นซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถในการออกแบบ Die เหนือกว่าโปรแกรม 2D/3D โดยทั่วไป ทำให้ผู้ใช้สามารถลด Lead time ในการออกแบบและผลิต Die ได้

Feature of EXCESS-HYBRID II

Drawing View

Unique Hybrid Technologies

EXCESS-HYBRID II มี Concept ในการทำ Drawing ที่แตกต่างจาก CAD โดยทั่วไป ด้วยการใส่ข้อมูล 3D ลงไปใน Drawing จึงสามารถแสดงผลแบบ 3D ควบคู่ไปกับการสร้าง Drawing ได้ ผู้ออกแบบจึงสามารถออกแบบได้ด้วยความมั่นใจมากกว่าเดิม และปราศจากอุปสรรคในการคิดวิเคราะห์

Model View

Multifunctional drawing and drafting commands

ซอฟท์แวร์ Excess ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยเริ่มจาก 2D CAD สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์โดยเฉพาะ ดังนั้นโปรแกรมจึงมีฟังก์ชั่นในการสร้าง Drawing สำหรับงานแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงคำสั่งพิเศษที่มีประโยชน์เช่น Section, clearance, relief เป็นต้น หลังจากพัฒนาเป็น Version EXCESS-HYBRID II ฟังก์ชั่นของงาน Drafting ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น Geometric constraints ที่เพิ่มเข้ามา หรือฟังก์ชั่นเกี่ยวกับงาน Annotation ต่างๆ ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Drawing ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‘Hole’ with machining attributes

คำสั่ง ‘Hole’ ใน EXCESS-HYBRID II เป็นฟังก์ชั่นที่ไม่มีในโปรแกรม CAD อื่นๆ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในแต่ละวงกลมนั้นๆ ตัวอย่างของข้อมูลเช่น ชนิดของเครื่องจักร Code ค่า Tolerances และอื่นๆ ทำให้ลดขั้นตอนของงาน CAM ในลำดับถัดไป นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถสร้าง Hold section และ Hole list ร่วมกับ Multiple plate ได้ ทำให้การทำ Drawing เป็นเรื่องง่าย นอกจากนั้นในกรณีที่งานมีหลาย Hole ที่ร่วมศูนย์กัน โปรแกรมจะทราบโดยทันทีว่า Hole ร่วมศูนย์ และสร้าง Machining data ที่มีประสิทธิภาพให้โดยอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชั่น Hole ที่มีใน EXCESS-HYBRID II งาน CAD/CAM จึงเกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ

Advanced 3D modeling function

ฟังก์ชั่นด้าน 3D ใน EXCESS-HYBRID II ไม่ได้เป็นการพัฒนาต่อมาจาก CAD 2D แต่เป็นการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบโดยรองรับการทำงานแบบมี History ด้วย Hybrid technology พิเศษ ผู้ใช้งานจึงสามารถทำงานแบบ 2D และ 3D บนหน้าจอเดียวกัน โดยมีความสามารถ Solid Modeling และ Surface Modeling ที่จำเป็นสำหรับงานแม่พิมพ์

Mole & Die design function

EXCESS-HYBRID II มีระบบในการออกแบบ Progressive Die โดยมีฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนมาก เช่น Shape recognition, Bending development, Process creation, Cutting edge creation/matching, Stage development ฯลฯ คำสั่งในงานออกแบบโมลด์ฉีดพลาสติก เช่น Cavity core surface extraction, Parting surface, Cavity core splitting เป็นต้น

ในงานออกแบบโครงสร้างของแม่พิมพ์ การจัดการกับ Parts จำนวนมากๆ เป็นสิ่งจำเป็น การเพิ่มจำนวนของ Parts ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในโปรแกรม CAD โดยทั่วไปลดลง แต่ใน EXCESS-HYBRID II การทำงานไม่ได้เป็น 3D เต็มรูปแบบ เมื่อทำงานร่วมกับ Notes และ Lists ที่ใช้แทน Drawing ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานกับ Parts จำนวนมากมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น โปรแกรมยังรองรับ Standard part ของ MISUMI, FUTABA และ Nippon Mold

Machining data creation by highly efficient CAD/CAM integrated type

เนื่องจากค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน Machining ได้ถูกกำหนดระหว่างการออกแบบแม่พิมพ์ใน EXCESS-HYBRID II แล้ว ดังนั้นในส่วนงาน CAM ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดกระบวนการทั้งหมด ตัวอย่างเช่นการเจาะรูจำนวนมากบน Plate สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถนำข้อมูลจาก CAD อื่นๆ มาทำงาน CAM ได้โดนการสร้าง Machining data จากการ Convert วงกลมให้เป็น Hole จากนั้นโปรแกรมจะกำหนดค่า Hole ให้อัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 3D Model

Excess-Hybrid II Information

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EXCESS-HYBRID II กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

02-398-7641
sales@ecs-thailand.com
โบรชัวร์ Excess-Hybrid II