Products

Solid Edge เป็นซอฟท์แวร์ CAD สำหรับงานออกแบบด้านวิศวกรรมแบบ 3 มิติ

NX เป็นซอฟท์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ระดับ High-End ที่มีความสามารถครบ สำหรับงานออกแบบทุกประเภท

FEMAP เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทางวิศวกรรมชั้นนำทั่วโลก

Excess-Hybrid เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์โดยเฉพาะ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีทางด้านแม่พิมพ์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

CG Series เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ที่บรรจุเอาเทคโนโลยีในการออกแบบแม่พิมพ์จากญี่ปุ่น

VERICUT เป็นซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบ NC Code ที่มาจาก Post processor ของซอฟท์แวร์ CAM เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ Post processor

DNC-Max 7 เป็นโปรแกรมสื่อสารกับเครื่อง CNC ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในท้องตลาด โดยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

3DViewStation เป็น CAD viewer และ CAD Translator ที่เหมาะสำหรับวิศวกรและนักออกแบบ ที่ต้องการดูชิ้นงาน วิเคราะห์ชิ้นงาน CAD 3 มิติ

3DViewStation เป็น CAD viewer และ CAD Translator ที่เหมาะสำหรับวิศวกรและนักออกแบบ ที่ต้องการดูชิ้นงาน วิเคราะห์ชิ้นงาน CAD 3 มิติกกกก

Solid Edge เป็นซอฟท์แวร์ CAD สำหรับงานออกแบบด้านวิศวกรรมแบบ 3 มิติ

NX เป็นซอฟท์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ระดับ High-End ที่มีความสามารถครบ สำหรับงานออกแบบทุกประเภท

FEMAP เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทางวิศวกรรมชั้นนำทั่วโลก

Excess-Hybrid เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์โดยเฉพาะ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีทางด้านแม่พิมพ์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

CG Series เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ที่บรรจุเอาเทคโนโลยีในการออกแบบแม่พิมพ์จากญี่ปุ่น

VERICUT เป็นซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบ NC Code ที่มาจาก Post processor ของซอฟท์แวร์ CAM เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ Post processor

DNC-Max 7 เป็นโปรแกรมสื่อสารกับเครื่อง CNC ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในท้องตลาด โดยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

3DViewStation เป็น CAD viewer และ CAD Translator ที่เหมาะสำหรับวิศวกรและนักออกแบบ ที่ต้องการดูชิ้นงาน วิเคราะห์ชิ้นงาน CAD 3 มิติ

WordPress Lightbox