About Windows 11 support status for CGS products

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณและลูกค้าที่กำลังพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ CGS

Microsoft ได้เปิดตัว Windows 11 ซึ่งเป็นการอัปเดตจาก Windows 10 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2021

หากคุณกำลังใช้หรือกำลังพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ CGS โปรดอย่าอัปเดตเป็น Windows 11 หรือใช้พีซีที่ติดตั้ง Windows 11 ไว้ล่วงหน้า จนกว่าจะมีการเผยแพร่เวอร์ชั่นที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานะการอัปเดตของ Windows 11 และสถานะการตรวจสอบของเรา เวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับ Windows 11 มีดังนี้