3+2 Axis Machining Function in Parts CAM

3+2 Axis Machining Function in Parts CAM

 

เราได้เพิ่มฟังก์ชั่น 2D/3D แบบไฮบริดเข้าไปใน Parts CAM version 6.1 โดยการตัดเฉือนแบบ 3+2 ทำงานร่วมกับการวางตำแหน่ง การบิด และการหมุน แบบ 3 แกน ทำให้ Set-up time และการสร้าง Machining Data ใช้เวลาน้อยลงมาก รวมถึงข้อมูลทิศทางการตัดเฉือนเพื่อกำหนดตำแหน่งของเครื่องจักรทำได้ง่ายขื้นด้วย Visual Operations

การเพิ่มฟังก์ชั่นนี้จะสนับสนุนการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงของเครื่องจักร และองค์ประกอบกลไกที่รวมรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ กับชิ้นส่วนต้นแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ Combine การเจาะรู การตัดเฉือน 2 แกน และการตัดเฉือน 3 แกนกับพื้นผิวของชิ้นส่วน ทำให้สามารถขยายการ Apply ใช้งานได้มากขึ้น

 

 

 

ฟังก์ชั่นนี้จะถูกเพิ่มลงในโมดูล CAM ของ “V6.1” ด้วยเวอร์ชันล่าสุดของ EXCESS-HYBRID II ซึ่งเป็น 2D-3D integrated
CAD/CAM system สำหรับ Molds & Dies