Vericut New Version 9.2

VERICUT 9.2 จำลองการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

Vericut เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองการทำงานเครื่องจักร CNC ถูกใช้เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด เครื่องจักร อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และตรวจจับข้อผิดพลาด หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน NC โปรแกรม ได้รับการพัฒนาโดย CGTech Inc. และเปิดตัวครั้งแรกในปี 1988

1.จำลองการทำงานของ G-code ที่จะทำงานบนเครื่อง CNC ของคุณ
2.ตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการผลิตจริง
3.ปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
4.เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5.ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่เกิดจากการจำลองการผลิตเปรียบเทียบกับงานที่ออกแบบ

ในเวอร์ชั่น 9.2 มีการปรับปรุงคุณภาพของกราฟิคให้แสดงผลใด้สวยงามกว่าเวอร์ชั่นก่อน

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต CNC (การกำจัดวัสดุ) ได้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจาก NC โปรแกรมตั้งค่าการตัดน้อยกว่าค่าที่เหมาะสม และไม่ปรับอัตราป้อนงานตามสภาวะการตัดเฉือนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การตัดเฉือนโลหะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ที่แย่ไปกว่านั้นคือบริษัทผู้ผลิตจำนวนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการตัดที่ไม่มีประสิทธิภาพนี้กำลังเกิดขึ้น ข่าวดีก็คือปัญหานี้ทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการประหยัดเวลาได้อย่างมาก เพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะ ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือตัดที่ดีขึ้น ชิ้นงานมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก วิธีแก้ปัญหาเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด การปรับปรุงเครื่องมือตัดและปกป้องเครื่องจักร คือประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม Vericut

CNC Machine Simulation

NC program errors are a common cause of machine crashes

จำลองการทำงานก่อนที่จะผลิตจริง ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดจาก Error ของ NC โปรแกรม อาทิ การชนต่างๆ การตัดมากไป หรือการตัดไม่หมด เป็นต้น

 

CNC Control Emulation & G-code Support (ตัวอย่างแบรนด์เครื่องจักรที่สามารถจำลองการทำงานด้วยเวอริคัท)

✔Heidenhain  ✔Fanuc  ✔Mazatrol  ✔Bosch  ✔NumeriPath  ✔Yasnac  ✔General Electric  ✔Siemens  ✔Fadal  ✔Phillips  ✔Allen-Bradley  ✔Cincinnati Milacron  ✔Okuma