ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม FORGE NXT

ECS (Thailand) จัดอบรมโปรแกรม FORGE NXT ให้แก่ลูกค้า โดยวิทยากรจาก Transvalor ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6- 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

FORGE NXT เป็นซอฟท์แวร์สำหรับงานวิเคราะห์ด้านงาน Forging ครอบคลุมทั้งงาน Cold Forging และ Hot Forging  งานอบรมจัดแบบสบายๆ บรรยากาศดีๆ เพื่อลดความเครียดจากการเทรนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน โดยจัดที่รีสอร์ทแถวนครนายก หลังการอบรมแต่ละวัน ผู้เข้าอบรมตลอดจนผู้สอนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย การเล่นน้ำที่ลำธาร ตลอดจนนั่งทานอาหารริมธาร เพื่อการผ่อนคลาย