ภาพบรรยากาศการอบรม NX และ Solid Edge

ภาพบรรยากาศในการอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE ที่ห้องอบรม ECS (Thailand)

บริษัท ECS (Thailand) และ ECM Solution ได้จัดอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ NX และ Solid Edge ขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจดังต่อไปนี้

  • 20-23 มกราคม 2557 อบรม Solid Edge ST6 Update
  • 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 อบรม NX CAM Turning
  • 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 อบรม NX9 Basic
  • 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 อบรม Solid Edge ST6 Basic
  • 24-27 กุมภาพันธ์ 2557 อบรม NX Advance Surface
  • 28 กุมภาพันธ์ 2557 อบรม Solid Edge ST6 Update

ฯลฯ

บริษัทฯยังมีการจัดอบรมอีกหลายครั้งภายในปีนี้ หากสนใจสามารถแจ้งความประสงค์กับ Sale ที่ท่านติดต่ออยู่ หรือทาง Email: sales@ecs-thailand.com

[gallery_p_gallery id=19]