ภาพบรรยากาศงาน Extreme Design Tools ที่ Pattana Golf

แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมในแถบระยอง ชลบุรี จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังได้รับผลกระทบในทางอ้อม เช่น ลูกค้าน้ำท่วม  Supplier น้ำท่วม  บริษัท ECS (Thailand) จึงถือโอกาสนี้ปลุกวงการ CAD / CAM / CAE ด้วยการจัดงานสัมมนา “Extreme Design Tools 2012” ที่สนามกอลฟ์ Pattana Golf & Sports Resort ที่มีบรรยากาศดี สวยงาม มาสัมมนากันอย่างสบายๆ ไม่เครียด ซึ่งงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ ว่าในปัจจุบันเรามืเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้ผลิดสามารถทำงานได้ดีขึ้น และสามารถเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เหมาะสมกับงานของตน เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Solid Edge, NX, CG-Press, CG-Mold, Femap, CAM Express, Vericut, CIMCO, Z Printer เป็นต้น หากผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องมือเหล่านี้ให้เหมาะกับงานแล้ว จะช่วยลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มกำไรให้กับกิจการ อย่างแน่นอน

[gallery_p_gallery id=33]