ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา All About CAD CAM CAE 2023 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit เมื่อ 27 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา

บริษัท ECM Solution และ ECS (Thailand) ร่วมจัดงานสัมมนา All About CAD CAM CAE 2023 ที่โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit เพื่อแนะนำและอัพเดทข้อมูลล่าสุดของซอฟต์แวร์ CAD CAM CAE คุณภาพสูงที่บริษัทฯ ต้องการแนะนำให้ลูกค้ารู้จัก เช่น ZW3D Vericut Excess-HybridII 3DViewStation เป็นต้น นอกจากนั้นในงานนี้เรายังเชิญบริษัท Altair เพื่อแนะนำ Altair SimSolid และบริษัท CyberMaster เพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security และโปรแกรม Morphisec

ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำโปรแกรมจากค่าย ZWSoft ซึ่งแม้จะเป็นค่ายซอฟต์แวร์จากจีน แต่โปรแกรม ZW3D คือโปรแกรม VX CAD/CAM ที่มีคุณภาพสูงจากค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ VX Corp. จากฝั่งอเมริกา ซึ่งภายหลังถูกซื้อกิจการโดย ZWSoft และเปลี่ยนชื่อซอฟท์แวร์จาก VX CAD/CAM เป็น ZW3D ทีม R&D ของ ZW3D ยังคงอยู่ที่รัฐ Florida สหรัฐฯ และ ZWSoft ยังเพิ่มศูนย์ R&D อีก 5 ศูนย์ในประเทศจีนเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างจริงจัง

หลังจากการสาธิต ZW3D แล้วเสร็จ บริษัท Altair ประเทศไทยได้แนะนำ Simsolid สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ CAE อย่างจริงจังมากขึ้น ต้องการ CAE ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า CAE ที่อยู่ใน CAD ซึ่งนอกจาก Simsolid จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า CAE ใน CAD แล้ว ยังใช้งานง่ายและประมวลผมได้เร็วกว่ามาก และไม่เสียเวลาในการเตรียมโมเดลและการทำ Meshing

รายการสุดท้ายในช่วงเช้าคือ Vericut ที่ช่วยในการปกป้องเครื่อง CNC จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดใน NCCode โดยการนำ NCCode มาทำ Simulation การกัดชิ้นงานที่ Vericut ก่อน โดย Vericut มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ หากทำ Simulation การกัดชิ้นงานที่ Vericut ผ่านแล้ว สามารถส่ง NCCode นั้นไปที่เครื่อง CNC เพื่อทำการผลิตได้เลย Vericut เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขจัดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการกัดชิ้นงาน เพิ่มอายุการใช้งาน Tool และปกป้องเครื่อง CNC

ในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการแนะนำโปรแกรม 3DViewStation สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดไฟล์ CAD เช่นไฟล์ CATIA, NX, Creo, SolidWorks, Inventor, Solid Edge, Rhino ฯลฯ โปรแกรม 3DViewStation เป็น Viewer คุณภาพสูงที่เปิดไฟล์ CAD ขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว รองรับไฟล์ตรงได้หลากหลายสกุล และสามารถ Save เป็นไฟล์กลางเช่น STEP, IGES ได้ พร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ เช่นการวัด การทำ Explode view การใส่ Comment ฯลฯ

หลังการสาธิตโปรแกม 3DViewStation ก็ถึงช่วงแนะนำ CAM Wirecut ใน Excess-HybridII โดยโปรแกรม Excess-HybridII เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้งานทั่วโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบ Progressive die และ Excess-HybridII ก็มี CAM Wirecut ที่รองรับงาน Wirecut 2-4 แกน ที่จะช่วยให้งาน Wirecut ของคุณทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น

ในช่วงท้ายของงานสัมมนา เป็นการแนะนำโปรแกรม Morphisec ซึ่งสามารถปกป้องการโจมตีทาง Cyber ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งในปัจจุบันการโจมตีทาง Cyber เริ่มกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากความเสียหายมีมูลค่าสูงหรืออาจไม่สามารถประเมินค่าได้ Morphisec เป็นระบบป้องการโจมตีทาง Cyber ที่สามารถป้องกัน Mulware, Zero day และการโจมตีระดับสูงแบบต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยี Moving Target Defense