สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับ Synchronous Technology

ก่อนที่จะเกิด Synchronous Technology ขึ้นมา วิศวกรต้องตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม CAD ระหว่าง History based กับ Direct modeling ซึ่งระบบ History based modeling จะทำงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของชิ้นงานและจดจำขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน ซึ่งต้องวางแผนการออกแบบอย่างรัดกุมจึงจะสามารถแก้ไขได้ง่ายในภายหลังผ่านทางฟีเจอร์

ในขณะที่เทคโนโลยีแบบ Direct modeling ไม่คำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์และขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน การแก้ไขชิ้นงานทำได้โดยตรงที่ตัวชิ้นงาน แต่การที่ไม่มีฟีเจอร์ก็เป็นข้อด้อยในบางกรณี เช่นการแก้ไข pattern ซึ่งจะต้องลบหรือสร้างใหม่หลายๆครั้ง ในกรณีนี้การแก้ไขผ่านฟีเจอร์จะสะดวกกว่า

ผู้พัฒนาโปรแกรม CAD แบบ History based หลายรายก็ได้พัฒนาการแก้ไขแบบ Direct edit ที่ดูคล้ายๆกับ Direct modeling แต่ยังคงทำได้อย่างจำกัดและอยู่ภายใต้ History ดังภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นรูปทรงตรงเราใช้ Direct edit แก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นรูปด้านขวาที่มีด้านเอียง Direct edit ไม่สามารถแก้ไขได้ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ในปัจจุบันผู้พัฒนาโปรแกรม CAD บางรายมีเทคโนโลยีทั้ง 2 แบบ แต่ก็เป็นคนละโปรแกรมไม่สามารถนำทั้ง 2 เทคโนโลยีมารวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกันได้

Synchronous Technology ใน Solid Edge เป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาความสามารถของทั้ง 2 ระบบมาอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน และการแก้ไขแบบ Direct ใน Synchronous Technology ทำได้อย่างชาญฉลาดและง่ายดังภาพด้านล่าง

ด้วย User Interface เดียวกันที่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ ผู้ใช้จึงสามารถใช้ระบบการสร้างชิ้นงานได้ทั้ง 2 แบบในไฟล์งานเดียวกัน ทำให้สามารถนำข้อดีของการสร้างชิ้นงานแบบ History based modeling กับ Direct modeling มาใช้ร่วมกันได้ในงานชิ้นเดียวกัน การใช้ Synchronous Technology ยังสนับสนุนการทำงานออกแบบที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ได้ เช่นการนำไฟล์ AutoCAD 2D มาทำให้เป็น 3D ก็สามารถทำได้ง่าย หรือจะนำไฟล์ 3D ที่มีอยู่มาแก้ไขโดยใช้ Synchronous Technology ก็ทำได้ง่ายเช่นกัน

WordPress Lightbox